13. maj 2004.

u povodu zahtjeva BOSS-a za dodatnu kontrolu proizvoda životinjskog porijekla

Bosanska stranka u povodu epidemije kju-groznice u RS-u, zahtijeva od svih nadležnih organa u Federaciji BiH da se odmah poduzmu potrebne mjere u cilju dodatne kontrole proizvoda životinjskog porijekla, a posebno proizvoda iz RS-a, kako bi se spriječilo širenje epidemije i na prostoru Federacije.

Obzirom da je stanje sa kju-groznicom, prema upozorenjima veterinara, i u Federaciji alarmantno, BOSS poziva Vladu FBiH da Parlamentu odmah dostavi izvještaj o do sada realizovanim mjerama na programu realizacije zaštite građana od ove teške bolesti, koji je na prijedlog federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića usvojen u proteklom mandatu.