14. januar 2010.

u povodu neutemeljenih optužbi da se odvajanjem RTV pretplate od računa za fiksnu telefoniju ometa rad Javnog RTV servisa

Nastojanje BH Telecoma da se plaćanje RTV pretplate odvoji od računa za fiksnu telefoniju ne može se tumačiti kao ometanje rada Javnog RTV servisa, obzirom da svaki pravni subjekt ima zakonsko pravo da svoje poslovne aktivnosti vodi u skladu sa ekonomskim interesom, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Činjenica da je preko 50.000 građana odjavilo fiksni telefon zato što ne želi plaćati RTV pretplatu ukazuje da je BH Telecom bio prinuđen poduzeti mjere kako bi smanjio ogromni gubitak, a sve posljedicom uređivačke politike Javnog RTV servisa koji god građana očito izaziva revolt. Kada se 50.000 ljudi odrekne fiksnog telefona – jer ne želi plaćati RTV pretplatu, onda je to trend koji nedvosmisleno ukazuje da je Javni RTV servis odavno mutirao u servis koji na štetu građana i demokratizacije društva u svom programu isključivo favorizuje vladajuće stranke i funkcionere. Građani su uvidom u program medija koji izbalansirano izvještavaju o događajima bitnim za javnost očito prepoznali, da Javni RTV servis vrši potpunu cenzuru izvještavanja o radu nezavisne opozicije – i zato ne čudi što novcem od RTV pretplate ne žele financirati još jednu izbornu kampanju kriminaliziranih vladajućih stranaka, smatra BOSS.