14. maj 2005

U povodu zahtjeva za dostavljanje izvještaja o dokapitalizaciji Energopetrola Parlamentu FBiH, od strane Tužilaštva, Finansijske policije i Pravobranilaštva FBiH, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanoviæ dostavio je zahtjev Parlamentu FBiH da se za nastavak vanredne sjednice u vezi dokapitalizacije Energopetrola poslanicima obavezno dostavi skrivana finansijska dokumentacija, te da se Tužilaštvo, Finansijska policija i Pravobranilaštvo FBiH izjasne o zakonitosti i štetnosti prodaje Energopetrola.

Nadležne institucije su dužne dostaviti izvještaj Parlamentu – da li su ugovorima kojima se mijenja vlasnik preduzeæa od javnog interesa zaštiæeni imovinski i drugi interesi Federacije BiH, a posebno radnika Energopetrola, i da li Ustav i važeæi zakoni dozvoljavaju zakljuèivanje takvih ugovora, obzirom da parlamentarcima nisu dati validni argumenti da je proces dokapitalizacije izvršen u skladu sa zakonskim propisima.

Mirnes Ajanoviæ je upozorio i na izrazitu štetnost protudržavne odluke Glavnog Odbora SDA da se podrži odluka Vlade o prodaji Energopetrola, ali i na štetnost ostavke direktora Investicione Banke Asima Omaniæa – u momentu kada je Vlada morala pregovarati o sanaciji Energopetrola, jer je naftna privreda svake zemlje osnov njene ekonomske nezavisnosti i državnog suvereniteta.