14.09.2014.

Saopštenje za javnost

u povodu upozorenja da je za egzistenciju građana bitnije birati političke subjekte za zakonodavni nivo vlasti, odnosno za državni i entitetske parlamente i kantonalne skupštine, nego članove Predsjedništva BiH koji su u proteklom periodu imali funkciju političkih manekena 

BOSS Logo 1Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom je upozorio da dio medija forsirajući u izbornoj kampanji kandidate za Predsjedništvo BiH krši ravnopravnost političkih subjekata u izbornom procesu. U proteklom periodu je dokazano da država ni od koga od članova Predsjedništva BiH nije imala bilo kakvu korist, te da su bili samo politički manekeni i paraziti. Parlamentarna skupština BiH je kao zakonodavna vlast nadređena Predsjedništvu BiH, koje ima funkciju izvršne vlasti i ne odlučuje čak ni o svom budžetu. Za građane nije ni posebno bitno ko će biti izabran za člana Predsjedništva BiH, osim ako kod nekoga postoji namjera da zadovolji sujetu narcisoidnih političara. Za građane je bitnije koga će birati u zakonodavne institucije na svim nivoima, odnosno u državni i entitetske parlamente i kantonalne skupštine – u kojima se odlučuje o svim pitanjima bitnim za sudbinu svakog građanina BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

14.09.2014.