15. novembar 2005.

u povodu napada SDP-a i NS Radom za boljitak na BOSS i Mirnesa Ajanovića

BOSS i Mirnes Ajanović pozdravljaju odluku SDP-a i Narodne stranke Radom za boljitak da pod pritiskom ogorčene cjelokupne javnosti – zakažu održavanje vanredne sjednice na kojoj bi se usvojilo imenovanje ulice u čast prvom Predsjedniku RBiH. BOSS i Mirnes Ajanović razumiju nelagodu Jasmina Imamovića i SDP-ovaca koji su potpuno porazili i osramotili sami sebe, obzirom da su kao i Lijanovićevi poslušnici, prvo, odbili imenovanje aleje Alije Izetbegovića, obrazlažući sramnu odluku skandaloznom potrebom protoka duže vremenske distance, da bi samo nakon par dana – promijenili mišljenje. Takođe, BOSS i Mirnes Ajanović razumiju strah SDP-a od najave održavanja vanrednih izbora i razumljiva je njihova nemoć pred prezirom javnosti. Međutim, u potpunosti je bizaran stav SDP-a i Lijanovićevih sluga da nerazumnu mržnju prema BOSS-u i Mirnesu Ajanoviću ispoljavaju sramoteći Tuzlake i protjerujući uspomenu na prvog Predsjednika RBiH iz Tuzle. Politički je nerazumno isticati da su ljubav ili mržnja prema nekoj stranci način djelovanja SDP-a i Jasmina Imamovića, jer samo čiste egzaktne činjenice da li je nešto u interesu građana ili ne – trebaju određivati djelovanje političara. Obzirom da SDP nema snage časno priznati poraz, takvima i priliči pakovanje poraza u neozbiljne forme kakve u ozbiljnom političkom životu ne mogu postojati.