15.01.2014.

u povodu javnog poziva svim kantonalnim tužilaštvima u Federaciji BiH da krivično procesuiraju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlasti

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upućuje javni poziv svim kantonalnim tužilaštvima da krivično procesuiraju predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlasti kojom je nanesena šteta na području svih kantona u Federaciji BiH. Krivičnim zakonom Federacije BiH u članu 383. propisana kazna je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina u slučaju zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti u situacijama kada se nanese šteta ili teže povrijede prva lica. Evidentno je da je smjenom ministra finansija predsjednik Federacije BiH Živko Budimir onemogućio finansijsko poslovanje Federacije BiH, čime je nanio ogromnu štetu korisnicima Budžeta i teže povrijedio njihova prava, a posebno prava socijalno ugroženih građana. Kantonalna tužilaštva trebaju hitno djelovati i korištenjem procesnih prava onemogućavanja Živka Budimira u daljem nanošenju štete Federaciji BiH i građanima, uzevši u obzir i činjenicu da su sve međunarodne institucije u BiH osudile postupke Živka Budimira, te je i zvanično zatraženo da isti povuče odluku o smjeni ministra finasija kako bi se omogućilo finansijsko funkcionisanje Federacije BiH.

15.01.2014.