16. juli 2004.

u povodu Prijedloga dopune Zakona o službi u vojsci Federacije BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovića

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, uputio je u parlamentarnu proceduru zakonski prijedlog koji dobitnicima najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” omogućava ostvarenje prava pod jednakim uslovima koji su predviđeni za oficire Vojske FBiH.

Zakonski prijedlog Mirnesa Ajanovića utemeljen je na Zaključku Parlamenta FBiH od 27.1.2004. godine, a na čijem provođenju insistira i Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH, koji je zbog opstrukcija u realizaciji ovog zaključka najavio i protestno okupljanje ispred Parlamenta i Vlade FBiH za 27. juli ove godine.