16. oktobar 2004.

u povodu nastavka maltretiranja građana od strane bivše vladajuće stranke, prolongiranjem početka sezone grijanja stambeno-poslovnih objekata u Tuzli

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ocjenjuje skandaloznim osvetu bivše SDP-ove vlasti koja nastavlja maltretiranje građana Tuzle – prolongiranjem grejne sezone i iznudom – i pored jasnih odredbi Krivičnog zakona koje ukazuju na krivično djelo. Posebno je skandalozno da je građanima opštinska vlast na čelu sa SDP-om, putem “Centralnog grijanja” – plijenila imovinu zbog neplaćenih računa uz najavu skidanja radijatora, a Opštinski odbor SDP-a BiH Tuzla duguje preko 13.000 KM, dok je dug Opštine 11.000 KM. Opštinska vlast nije smjela dozvoliti maltretiranje građana, posebno zbog toga što je naplativost od građana preko 80 odsto, a Opština je imala obavezu i subvencionirati troškove grijanja penzionerima i licima sa minimalnim primanjima, kao što je to uređeno u opštinama gdje SDP nije bio na vlasti.