17. januar 2004.

u povodu otvorenog zahtjeva BOSS-a Vijeću ministara BiH da se zakonskom regulativom iz RTV pretplate obezbijedi finansiranje svih elektronskih medija u BiH

BOSS se najoštrije protivi namjeri da se RTV pretplatom favorizuju politički pristrane entitetske televizije, te poziva Vijeće Ministara BiH – da izmjenom zakonske regulative obezbijedi pravičnu raspodjelu RTV pretplate i nezavisnim elektronskim emiterima koji za razliku od FTV-a i RTRS-a – de facto vrše ulogu javnog RTV servisa.

Bosanska stranka, takođe, ocjenjuje da u pozadini agresivne kampanje za nezakonitu naplatu RTV pretplate putem telefonskih računa, stoji nastojanje menadžmenta FTV-a i drugih antibošnjački i antibosanki nastrojenih otuđenih centara moći, da ostvare siguran i stabilan izvor finansiranja za dalje provođenje klevetničke medijske hajke na institucije i pojedince koji se usude stati u zaštitu ugroženih vitalnih bošnjačkih nacionalnih interesa.

Dnevnici FTV-a, koji su od informativne emisije mutirali u politički informator propalih stavova SDP-a, te antibošnjački i antiislamski Magazin “60 minuta”, koji otvoreno i po narudžbi fabrikuje dokaze o navodnom bošnjačkom-islamskom terorizmu u BiH, dodatno ukazuju na činjenicu da je FTV od javnog servisa napravio – javnu sramotu za BiH.