17. septembar 2004.

u povodu štrajka zdravstvenih radnika Srednje-bosanskog kantona

BOSS ponovi upozorava, da je Ministarstvo zdravstva Srednje-bosanskog kantona dužno obezbjediti jednake uslove rada za sve zdravstvene radnike Kantona, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

BOSS poziva Vladu kantona, da odmah poduzme neophodne mjere, kako bi se zaustavila segregacija radnika po nacionalnoj osnovi – koja u konkretnom slučaju ima teške posljedice po kvalitet zdravstvenih usluga koje se pružaju građanima Srednje-Bosanskog kantona, upozorio je nosilac liste BOSS-a za OV Bugojno Namir Haračić.