18. maj 2005.

u povodu obaveze visokog predstavnika da od Vijeća za implementaciju mira zahtijeva reviziju Dejtonskog sporazuma i ukidanje entiteta

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da je visoki predstavnik dužan Vijeću za implementaciju mira podnijeti izvještaj o opstrukciji predstavnika Republike Srpske i u formiranju jedinstvene policije BiH, čime je evidentno da su se stavili u funkciju zaštite kriminalnih i zločinačkih interesa mreže koja finansira prikrivanje ratnog zločinca Radovana Karadžića. Blokiranje provođenje reformi i ulaska BiH u Evropsku Uniju od strane predstavnika Republike Srpske – obavezuje visokog predstavnika da od Vijeća za implementaciju mira zahtijeva reviziju Dejtonskog sporazuma i ukidanje entiteta, kako bi građani Bosne i Hercegovine konačno prestali biti taoci sljedbenika ratnih zločinaca.