19. juli 2010.

u povodu usaglašene entitetske najave uvođenja novih trošarina na cijenu goriva

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da najava uvođenja novih trošarina na cijenu goriva obavezuje svakog birača u Bosni i Hercegovini da žestoko uzvrati vladajućim strankama na način koji ih najviše boli – oduzimanjem vlasti na izborima. Saradnja entitetskih vlada u namjeri povećanja cijene goriva, koja je svakako neosnovano visoka, dokazuje da se vladajuće stranke vrlo dobro usaglašavaju kada treba otimati novac od građana, pa i kada to znači poskupljenje i već inače preskupih životnih namirnica. Gora od vlasti je samo tzv. opozicija, koja svojom šutnjom i odobravanjem divljanja vladajućih struktura nosi sav teret podmuklosti politike u Bosni i Hercegovini, i takođe treba pred biračima da odgovara zbog toga, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.