21. septembar 2004.

u povodu zahtjeva za hitno objavljivanje izmjene Zakona o prodaji stanova

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, kao predlagač izmjene Zakona o prodaji stanova, čije je usvajanje onemogućilo vraćanje 1.500 vojnih stanova agresorskim oficirima, poziva predsjedavajuće Parlamenta FBiH – da hitno objave Zakon u “Službenim novinama FBiH”. Hitnost je neophodna, kako bi se i u slučajevima gdje su vojni stanovi u sudskoj proceduri za povrat Miloševićevim oficirima, boračkim porodicama obezbjedilo da sudske sporove riješe u svoju korist, pozivanjem na odredbe izmijenjenog Zakona, upozorio je Mirnes Ajanović.