22. april 2004.

u povodu podrške BOSS-a zahtjevu Sindikata BiH za donošenje moratorija na izmjene Zakona o stečaju

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, u skladu sa obavezama preuzetim sa (jučerašnjeg) sastanka predstavnika BOSS-a i Glavnog odbora Saveza nezavisnih sindikata BiH, uputio je zahtjev federalnom Parlamentu za hitno uvrštavanje u dnevni red odluke o stavljanju moratorija na usvojene izmjene Zakona o stečajnom postupku.

Usvajanjem odgađanja objavljivanja izmjena Zakona o stečajnom postupku – do usvajanja seta neophodnih zakona za zbrinjavanje više desetina hiljada radnika koji će ostati bez posla, ispunili bi se opravdani zahtjevi Sindikata BiH, te bi se izbjeglo održavanje radničkih protesta zakazanih za 29. april, upozorio je predstavnike Vlade i federalne poslanike predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.