22. juni 2004.

u povodu otvorenog zahtjeva BOSS-a članu Predsjedništva BiH Sulejmanu Tihiću, za iniciranje hitnog donošenja odluke o dvogodišnjem privremenom ukidanju služenja vojnog roka

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni zahtjev predsjedavajućem Predsjedništva BiH Sulejmanu Tihiću, od koga traži da u Predsjedništvu i Vijeću ministara BiH inicira hitno donošenje odluke o dvogodišnjem privremenom ukidanju služenja vojnog roka, kako bi se prevazilaženjem alarmantne krize u Vojsci FBiH spasila funkcionalnost profesionalnog sastava Vojske FBiH.

U sadašnjim ekonomskim okolnostima u kojima se nalazi Federacija, donošenjem jedine razumne odluke – o dvogodišnjem privremenom ukidanju služenja vojnog roka, Federacija bi godišnje uštedila oko 50 miliona KM, što bi konačno omogućilo normalno funkcionisanje profesionalnog sastava Vojske FBiH i vođenje adekvatne odbrambene politike Bosne i Hercegovine, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.