22. novembar 2005.

u povodu zahtjeva BOSS-a premijeru Vlade FBiH da realizuje odluku Parlamenta FBiH o isplati mjesečnih naknada nosiocima ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” i neosnovanog isticanja da je isplata sredstava uslovljena smanjenjem invalidnina

BOSS je uputio zahtjev premijeru Vlade Federacije BiH Ahmetu Hadžipašiću da u skladu sa usvojenim zaključkom federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića – realizuje odluku o isplati mjesečnih naknada dobitnicima ratnih priznanja “Zlatni ljiljan”. Parlament Federacije je obavezao Vladu da od 1. jula isplati mjesečne naknade herojima odbrane od agresije na BiH, kako bi se premostio period do januara kada počinje primjena Zakona o dobitnicima najviših ratnih priznanja.

Izjava nadležnog Ministarstva da se sredstva mogu isplatiti jedino ukoliko se umanje sredstva za isplatu RVI i šehidskim porodicama je neosnovana, obzirom da Vlada raspolaže sredstvima budžetske rezerve, a imala je mogućnost da putem rebalansa budžeta obezbijedi ispunjenje obaveza prema “Zlatnim ljiljanima”. Ukoliko Vlada ne izvrši svoje obaveze do kraja godine, dužna je u budžetu odmah predvidjeti obezbjeđenje isplate zaostalog duga, te je sasvim nepotrebno iritiranje javnosti da je isplata sredstava “Zlatnim ljiljanima” uslovljena smanjenjem invalidnina.