22.07.2014. – prilog

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tazlanski kanton
OPĆINA TUZLA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:Ql -05-2624-2014/II-2
Tuzla, 16.07,2014, godine

 1.PREDSJEDNIŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

2.SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA

 

PREDMET: Obavještenje o zaključcima dvadesete redovne sjednice Općinskog vijeća
Tuzla održane dana 15.07.2014. godine, dostavlja se

 

Na drugom (radnom) dijelu dvadesete redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održanom dana
15.07.2014. godine, pod tačkom 2. razmatran je:

 

2. JAVNI POZIV NA POKRETANJE DIPLOMATSKE INICIJATIVE PREMA
UJEDINJENIM NACIJAMA U CILJU ZAUSTAVLJAN JA UBIJANJA CIVILA U PALESTINI

 

Z A K LJ U Č C I

 

1)Općinsko vijeće Tuzla osuđuje ratne zločine počinjene nad narodom Palestine, koja se
posljednih dana dešavaju u Gazi, kao i ubijanje civila bilo gdje na Svijetu.
2)Poziva se Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i drugi nadležni organi i institucija Bosne i
Hercegovine, da pokrenu diplomatsku inicijativu u Organizaciji ujedinjenih nacija s ciljem
zaustavljanja nasilja i ratnih zločina nad civilnim stanovništvom u Gazi.
3)Apeluje se na organe i institucije Organizacije ujedinjenih nacija, da poduzmu sve mjere iz
svoje nadležnosti kako bi se zaustavili napadi na civilno stanovništvo u Gazi i uspostavio mir.
4)Općinsko vijeće osuđuje svaku iutnju i nečinjenje svih onih, koji mogu da učine nešto za spas
civilnog stanovništva u Gazi, a naročito osobe poput Milorada Dodika, predsjednika Republike
Srpske koji daje otvorenu podršku ratnim zločinima u Gazi ili bilo gdje na Svijetu.

 Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificiram zaključke ćete dobiti po usvajanju

skraćene verzije zapisnika sa dvadesete redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla od 15.07.2014.

 DOSTAVLJENO

2 x Naslovu
1 x Općinski načelnik, gospodin Jasmin Imamović
1 x Stručna služba za poslove Općinskog načelnika i koordinaciju rada općinskih službi
1 x Evidencija
1 x a/a