23. februar 2005.

u povodu negativne prakse usvajanja nerazvojnih budžeta u opštinama

BOSS upozorava opštinska vijeća da je neophodno izmijeniti ustaljenu negativnu praksu usvajanja tzv. potrošačkih budžeta, koji ne omogućavaju razvoj opština, nego služe samo za podmirenje glomaznih opštinskih administracija.

Opštinska vijeća moraju što prije, umjesto načelnikovih poslušnika, u nadležnim resorima za izradu budžeta – imenovati stručna lica koja bi bila sposobna napraviti efikasan budžet sa aspekta adekvatne finansijske stručnosti.

Primjer negativog rada i predlaganja nerazvojnog budžeta jeste i najavljena treća sjednica Opštinskog vijeća Donji Vakuf, i porazna činjenica da se budžet ni ove godine ne povećava u adekvatnoj mjeri.