25. april 2005.

u povodu zakazane vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zbog razmatranja Prijedloga zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i članova njihovih porodica

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Muhamed Ibrahimović zakazao je za 4. maj vanrednu sjednicu Parlamenta, na kojoj će se razmatrati Prijedlog zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i članova njihovih porodica, kako je to na zahtjev federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića zaključeno na posljednjoj sjednici Kolegija federalnog Parlamenta.

BOSS će u skladu sa zahtjevima Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” uložiti amandmane na zakon, kako bi se poboljšao u cilju zaštite statusa heroja odbrane BiH od agresije, te kako bi se počeo primjenjivati nakon objavljivanja, jer je potpuno neosnovan prijedlog Vlade Federacije da se primjena zakona odloži za narednu godinu.