26. decembar 2005.

u povodu neophodnosti prolongiranja uvođenja PDV-a

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra krajnje neozbiljnim isticanje ministrice finansija i trezora u Vijeću ministara BiH Ljerke Marić da bi bilo veoma opasno odgoditi uvođenje PDV-a. Navedenim izjavama Vijeće ministara BiH obmanjuje građane, obzirom da nisu obezbijeđeni osnovni uslovi za uvođenje PDV-a od 1. januara. Entitetski budžeti nisu usvojeni, jer vlade nisu u okviru ustavnih i zakonskih rokova dostavile u parlamentarnu proceduru nacrte i prijedloge budžeta za 2006. godinu, te poslanici nisu bili u mogućnosti donijeti adekvatne odluke o usvajanju neophodnih socijalnih programa, kojim bi se bar minimalno spriječio udar uvođenja PDV-a na najugoženije kategorije građana. Takođe, posebno je zabrinjavajuće da nijedan nivo izvršene vlasti, od državnog do opštinskih – nije obezbijedio način realizacije socijalnih programa u smislu da se odbreni novac distribuira građanima kojim je pomoć izrazito neophodna, što je takođe razlog zbog kojeg je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Adnan Terzić dužan poduzeti sve mjere kako bi se prolongiralo uvođenje PDV-a od 1. januara. Na kraju, u proceduri je izmjena Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, kojim će se omogućiti da Parlament može izuzeti od oporezivanja osnovne prehrambene proizvode, lijekove, štampu i udžbenike.