27. avgust 2004.

u povodu zahtjeva BOSS-a predsjedavajućem Vijeća ministara BiH da se u nacrtu zakona o PDV-u obavezno definišu niže porezne stope za prehrambene proizvode i izdavačku djelatnost

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović zahtijeva od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da se u skladu sa zahtjevima javnosti – u nacrtu zakona o PDV-u obavezno definišu niže porezne stope za prehrambene proizvode i izdavačku djelatnost, obzirom da se ne smije dozvoliti da provođenje reformi rezultira ugrožavanjem već ugroženog standarda građana.

Eventualno povećanje cijena prehrambenih proizvoda, poskupljenje preskupih udžbenika, kao i drugih artikala koji direktno opterećuju potrošačku korpu, pokazalo bi apsolutnu nesposobnost vladajućih stranka SDA, Stranke za BiH i HDZ-a – da se adekvatnom poreskom politikom zaštitite građani, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.