27.11.2014.

Saopštenje za javnost

u povodu otvorenog pismo članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću i Željku Komšiću, sa zahtjevom da javno odgovore da li stoje iza napada na antifašističku tradiciju Tuzle i Bosne i Hercegovine

LOGO - 20 godina

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreno pismo članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću i njegovom koalicionom partneru Željku Komšiću, sa zahtjevom za javno izjašnjenje da li stoje iza zahtjeva predsjednika Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudina Imamovića, koji je na sjednici Kolegija Vijeća napao na antifašizam zahtjevom da se 2. oktobar ne obilježava kao Dan Tuzle, sa obrazloženjem, i otvorenim omalovažavanjem – da se radi o partizanskom prazniku. Mirnes Ajanović je kao predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla uputio zahtjev da se na sjednici Vijeća zakazanoj za 1. decembar raspravlja o javnoj osudi necivilizacijskog djelovanja predstavnika SDA Sabahudina Imamovića. Iz tih razloga potrebno je izjašnjenje Bakira Izetbegovića, ali i Željka Komšića, kako bi se Vijeće moglo odrediti i o njihovom reagovanju na sramni atak na antifašizam, ili eventualnom nereagovanju, koje može značiti direktnu podršku napadu na antifašističku tradiciju Tuzle i Bosne i Hercegovine.

U narednom dijelu predstavlja se obrazloženje zahtjeva BOSS-a za javnu osudu: Predsjednik Kluba vijećnika SDA, Sabahudin Imamović, više puta, a posebno na sjednici Kolegija Vijeća prilikom pripremanja konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Tuzla, zahtjevao je da se 2. oktobar ne obilježava kao Dan Tuzle, uz isticanje da je to partizanski praznik i da kao takav nije podoban za obilježavanje, te da se treba odrediti drugi datum za obilježavanje Dana Tuzle. Posebno je zabrinjavajuće što je predsjednik Kluba vijećnika SDA, Sabahudin Imamović, na brutalan način i sa evidentnim gađenjem omalovažavao antifašističko obilježavanje Dana Tuzle, uz posebno podrugljiv ton prilikom isticanja da se radi, kako je naveo, o partizanskom prazniku koji se ne treba obilježavati kao Dan Tuzle. O ovome svjedoči službeni tonski zapis snimka sjednice Kolegija Vijeća, te je potrebno da se vijećnicima dostavi i službeni stenogram sa Kolegija kada je predsjednik Kluba SDA, Sabahudin Imamović, izvršio brutalni verbalni atak na antifašističku tradiciju Tuzle. Ne treba posebno obrazlagati da je Tuzla 2. oktobra 1943. godine bila najveći oslobođeni grad u okupiranoj Evropi od strane Hitlera i njegovih fašističkih sluga, da su brojni borci NOB-a dali svoje živote u antifašističkoj borbi za slobodu svih naroda i narodnosti BiH, a koja je nastavljena u odbrambenom ratu 1992. – 1995., te da je Tuzla upravo iz tih razloga, kao članica svjetske antifašističke koalicije odredila da upravo taj dan, kao simbol otpora i borbe protiv fašizma – bude Dan Tuzle – i to će i ostati, bez obzira na brutalne napade na antifašističku istoriju Tuzle, ukoliko Gradsko vijeće Tuzla adekvatno odgovori na svaki napad na tuzlanski antifašizam, i napade na antifašizam u cijelom svijetu. 27.11.2014.

27.11.2014.