29. septembar 2004.

u povodu smjene predsjednika KO BOSS-a BPK Abida Kalkana – zbog nedoličnog ponašanja

Glavni odbor BOSS-a je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici prihvatio odluku predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića o smjeni Abida Kalkana predsjednika KO BOSS-a BPK, obzirom da je isti protivljenjem obnovi džamije u Ustikolini i neosnovanim javnim verbalnim napadom na imama Begzudina ef. Jusića – grubo prekršio principe BOSS-a. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je još jednom javno izvinjenje ef. Jusiću i Muftiluku goraždanskom, istakavši da je GO BOSS-a pozvao birače, da na predstojećim izborima odbiju podržati knadidaturu Abida Kalkana – zbog nedoličnog ponašanja. BOSS je za , a na funkciju vd. predsjednika OO BOSS-a Ustikolina imenovana je Delić Rusmira.