29.09.2014.

Saopštenje za javnost

u povodu podsjećanja birača o stalnom djelovanju BOSS-a, za razliku od većine stranaka koje se za građane interesuju samo tokom izbora 

LOGO - 20 godina

Predsjednik BOSS Mirnes Ajanović podsjeća birače da je u proteklih dvadeset godina političkog angažmana BOSS dokazao da nikada nije izdao interese građana i da se kontinuirano i svakodnevno zalaže za vladavinu zakona i poštivanje ljudskih prava i sloboda, za razliku od drugih stranaka koje se za građane interesuju jedino u izbornoj kampanji. Web stranica boss.ba sa hiljadama informacija o načinima rješenja ekonomske i političke krize, uključujući i brojne video materijale – dokazuje izrazito aktivno djelovanje BOSS-a tokom cijelog mandata i dokazuje produktivno i korisno djelovanje u zaštiti interesa građana. Navedene aktivnosti BOSS-a dokazuju da BOSS nikada nije slagao, niti manipulisao javnošću, niti je ikada vodio antidržavnu politiku, politiku nacionalne ili bilo koje druge segregacije, i nikada nije bilo koga oštetio, osim nemoralnih vladajućih prevaranata razotkrivanjem njihovih nemoralnih i nezakonitih aktivnosti, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

29.09.2014.