30. oktobar 2010.

u povodu obaveze Tužilaštva BiH da krivično procesuira odgovorna lica u BHRT-u zbog izvršenih teških krivičnih djela i ugrožavanja funkcionisanja Javnog RTV servisa

Tužilaštvo BiH dužno je krivično procesuirati vd. direktora BHRT, predsjednika i članove Upravnog odbora i utvrditi pojedinačnu i kolektivnu odgovornost svih lica koja su u okviru organizovane kriminalne grupe, prema izvještajima medija, počinili krivična djela poreske utaje i neplaćanja poreza iz člana 210. i 211. Krivičnog zakona BiH, a sve u vezi člana 250. Krivičnog zakona BiH. Za navedena krivična djela Krivičnim zakonom BiH predviđena je najmanja kazna zatvora od deset godina, te je jasno da se radi o izvršenju teških krivičnih djela, zbog čega je Tužilaštvo BiH dužno po službenoj dužnosti u interesu zaštite državne imovine provesti istragu protiv svih odgovornih lica i podnijeti optužnice kako bi se spriječilo dalje urušavanje Javnog RTV servisa, finansiranog novcem prevarenih građana BiH.