31. maj 2004.

u povodu poziva BOSS-a Izbornoj komisiji BiH – za postavljanje uličnih štandova za registraciju birača

BOSS je uputio otvoreni poziv Izbornoj komisiji BiH da odmah izda nalog – da se do okončanja roka za registraciju birača, u svim opštinama u BiH, pored postojećih centara za registraciju, naloži i postavljanje uličnih štandova za registraciju birača.

BOSS smatra da bi postavljanje štandova za registraciju rezultiralo unapređenjem procesa registracije, obzirom da bi se građanima, a posebno mladima, olakšalo upisivanje u birački spisak – što će rezultirati da veći broj građana ostvari ustavom zagarantovano biračko pravo.