17.10.2003. – u povodu udara rukovodstva RTV FBiH i drugih otudjenih centara moci na ustavno pravo gradjana

Vanredna press konferencija 

u povodu udara rukovodstva RTV FBiH i drugih otuđenih centara moći na ustavno pravo građana na pravovremeno, objektivno i cjelovito informisanje o radu zakonodavnih tijela

BOSS ocjenjuje, da rukovodstvo FTV-a i drugi otuđeni centri moći, opstrukcijom odluke oba doma federalnog Parlamenta o obavezi objektivnog i cjelovitog informisanja građana o radu zakonodavnih tijela, predstavlja direktan udar na ustavno pravo građana – da imaju necenzurisan uvid u rad izabranih predstavnika najviše zakonodavne institucije u Federaciji.

BOSS pozdravlja spremnost Asocijacije elektronskih medija BiH da preuzme izvršavanje osnovne obaveze prema građanima, ukoliko FTV zbog opstrukcije rukovodstva to nije u mogućnosti, te zahtijeva da Vlada odmah razmotri inicijativu Asocijacije i zaključke oba doma Parlamenta, usvojene nakon žalbe Sindikata radnika RTV FBiH zbog katastrofalnog stanje uzrokovanog nesposobnošću direktora Jasmina Durakovića i njegovih saradnika – kako bi Parlament mogao usvojiti adekvatne mjere.

 

17.10.2003.

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2003. – u povodu dostavljanja odgovora Vlade FBiH

Press konferencija

u povodu dostavljanja odgovora Vlade FBiH, na osnovu Inicijative federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, usvojene od strane Parlamenta FBiH – za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, najavio je da će u skladu sa obavezama preuzetim iz Protokola o saradnji, potpisanog sa Udruženjem penzionera/umirovljenika, na sjednici Parlamenta FBiH zakazanoj za 22. oktobar tražiti dodatne garancije i preciziranje svih rokova izvršenja penzionerskih zahtjeva – te da će u suprotnom zahtijevati odgovornost, odnosno smjenu premijera i resornih ministara.

Nakon što je Parlament FBiH na Inicijativu federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića usvojio zaključak, kojim obavezuje Federalnu Vladu na hitnu izradu akcionog plana realizacije mjera za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera, Vlada FBiH se zvanično obavezala na provođenje ovog plana sadržanog u 14 tačaka.

Prema odgovoru koji je jučer dostavljen Parlamentu, između ostalog, Vlada FBiH će odmah pristupiti: rješavanju međusobnih dugova između Zavoda PIO i Federacije, kako bi se svim penzionerima omogućila besplatna zdravstvena zaštita i lijekovi; smanjenju stope doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera; hitnom rješavanju unutrašnjeg duga prema fondu PIO u cilju isplate tri zaostale penzije; konsolidaciji PIO Fonda; izradi programa mjera za sprečavanje rada na crno, razmatranju ukidanja Zakona o amnestiji i donošenju zakona o porijeklu i konfiskaciji nezakonito stečene imovine; pripremi zakona o zajamčenoj plati; te razmatranju izmjene zakonskih propisa o PIO, kako bi se izvršilo poboljšanje zakonskih rješenja.

 

10.10.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2003. – u povodu tzv. rezolucije Skupstine RS-a o povlacenju bh. tuzbe protiv SR Jugoslavije za genocid

Press konferencija

u povodu dostavljanja odgovora Vlade FBiH, na osnovu Inicijative federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, usvojene od strane Parlamenta FBiH – za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, najavio je da će u skladu sa obavezama preuzetim iz Protokola o saradnji, potpisanog sa Udruženjem penzionera/umirovljenika, na sjednici Parlamenta FBiH zakazanoj za 22. oktobar tražiti dodatne garancije i preciziranje svih rokova izvršenja penzionerskih zahtjeva – te da će u suprotnom zahtijevati odgovornost, odnosno smjenu premijera i resornih ministara.

Nakon što je Parlament FBiH na Inicijativu federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića usvojio zaključak, kojim obavezuje Federalnu Vladu na hitnu izradu akcionog plana realizacije mjera za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera, Vlada FBiH se zvanično obavezala na provođenje ovog plana sadržanog u 14 tačaka.

Prema odgovoru koji je jučer dostavljen Parlamentu, između ostalog, Vlada FBiH će odmah pristupiti: rješavanju međusobnih dugova između Zavoda PIO i Federacije, kako bi se svim penzionerima omogućila besplatna zdravstvena zaštita i lijekovi; smanjenju stope doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera; hitnom rješavanju unutrašnjeg duga prema fondu PIO u cilju isplate tri zaostale penzije; konsolidaciji PIO Fonda; izradi programa mjera za sprečavanje rada na crno, razmatranju ukidanja Zakona o amnestiji i donošenju zakona o porijeklu i konfiskaciji nezakonito stečene imovine; pripremi zakona o zajamčenoj plati; te razmatranju izmjene zakonskih propisa o PIO, kako bi se izvršilo poboljšanje zakonskih rješenja.

 

10.10.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2003. – u povodu podnesenog zahtjeva

Press konferencija

u povodu podnesenog zahtjeva za provođenje krivične istrage protiv bivšeg premijera Vlade FBiH Alije Behmena i drugih funkcionera Vlade i Alijanse – zbog zloupotrebe položaja i ovlasti kršenjem Zakona o izvršenju budžeta

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, podnio je federalnom Tužilaštvu zahtjev za provođenje krivične istrage protiv bivšeg premijera Vlade Federacije Alije Behmena i drugih funkcionera Vlade i Alijanse, zato što su zloupotrebom položaja protivno Zakonu o izvršenju budžeta – protuzakonito preusmjerili i umanjili oko 400 miliona KM budžetskih sredstava za prošlu godinu.

Skandalozno je da su poslanici SDP-a, Stranke za BiH, Stranke penzionera, drugih članica Alijanse i DNZ-a, onemogućili da Parlament usvoji zaključak BOSS-a – da se Izvještaj o izvršenju budžeta dostavi Tužilaštvu u cilju provođenja istrage.

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, zatražio je od Tužilaštva izuzimanje stenograma sa sjednice Parlamenta i Izvještaja federalnog ureda za reviziju budžeta, obzirom na nedvosmislenu odgovornost funkcionera bivše Vlade i Alijanse, koji su u maniru nacionalističke SDA-HDZ vlasti, u cilju ličnog bogaćenja i podrške tajkunskim interesima, opljačkali građane Federacije za stotine miliona KM.

 

18.9.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2003. – u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentu FBiH

Press konferencija

u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentu FBiH – za krivično procesuiranje političkih moćnika koji su omogućili zakidanje budžeta Federacije za 400 miliona KM

 

BOSS je uputio otvoreni poziv poslanicima Parlamenta FBiH, da na sutrašnjoj sjednici prihvate prijedlog BOSS-a, da Tužilaštvo krivično procesuira funkcionere i predstavnike SDP-a, Stranke za BiH, Stranke penzionera i drugih članica Alijanse, obzirom da su odgovorni za nezakonito trošenje i drastično umanjenje poreskih prihoda budžetskog proračuna Federacije za prošlu godinu.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je na sjednici Parlamenta, nakon otkrivanja             skandala – upozorio, da je rukovodstvo FTV-a takođe odgovorno što je neprenošenjem sjednica omogućilo političkim moćnicima, da u cilju ličnog bogaćenja i podrške tajkunskim interesima, zakinu budžet Federacije za oko 400 miliona KM, odnosno za gotovo deset penzija.

Krivično procesuiranje je neophodno – i kao opomena aktuelnoj vlasti, i kako bi nadobudni funkcioneri i predstavnici SDP-a, Stranke za BiH, Stranke penzionera i ostalih, u skladu sa zakonom krivično odgovarali, zato što su – za 200 miliona KM umanjili prihod od poreza, odnosno, za 42 miliona KM prihod od poreza na dobit pojedinaca; zato što su protuzakonito 16 miliona KM potrošili na povećanje funkcionerskih plata; 30 miliona KM na pozajmice, bez ikakvog obrazloženja; protuzakonito zadužili građane Federacije za dodatnih 90 miliona KM, te za više miliona KM umanjili izdvajanja za zdravstvo, obrazovanje, kulturu, sport itd.

 

15.9.2003.

12.09.2003. – u povodu inicijative BOSS-a

Press konferencija

u povodu inicijative BOSS-a za sistemsko trajno rješavanje stambene problematike boračke populacije

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, putem današnje press konferencije ponovo je upoznao javnost sa detaljima inicijative BOSS-a za sistemsko rješavanje stambene problematike boračke populacije, kako bi se boračkim porodicama, bez učešća i sa minimalnom kamatom – omogućila dugoročna linija stambenog kreditiranja.

Predsjednik BOSS izražava ogorčenje što Vlada FBiH nije odgovorila na zahtjev za provođenje inicijative BOSS-a, obzirom da bi se trajno riješila stambena problematika boračke populacije, posebno zbog toga što jer stanogradnja, kao i izgradnja autoputa, atraktivna za investitore i konzorcij banaka, jer bi pored hipotekarne garancije postojala i garancija Federacije BIH.

Uz trajno riješen stambeni problem i mogućnost plaćanja mjesečne kreditne rate u visini prosječne stanarine, boračke porodice bi imale i veću šansu za zaposlenje, jer bi BOSS-ov projekat povećanog obima stanogradnje ostvario porast bruto-nacionalnog proizvoda – što bi uz maksimalno angažovanje domaćih firmi, u svim opštinama obezbijedilo nova radna mjesta i drastično povećalo kreditnu sposobnost dužnika.

 

12.9.2003.

08.09.2003. – u povodu ugrozavanja ljudskih prava Haracic Edina, nosioca najviseg odlikovanja Zlatni ljiljan

Press konferencija

u povodu ugrožavanja ljudskih prava Haračić Edina, nosioca najvišeg odlikovanja “Zlatni ljiljan”

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, putem današnje press konferencije, uputio je otvoreni zahtjev načelniku Jasminu Imamoviću, da u skladu sa zakonskom i moralnom obavezom zaštite interesa građana, hitno obezbijedi vraćanje nemoralno oduzetog stanarskog prava Haračić Edina, nosioca najvišeg odlikovanja “Zlatni ljiljan”.

BOSS izražava ogorčenje zbog indolentnog ponašanja opštinske vlasti, koja je putem svoje birokratije – Haračić Edinu prije dvije godine sramno oduzela stan, koji je poklon građana Tuzle heroju za izuzetne zasluge u uništavanju brojnih tenkova koji su granatirali grad i Tuzlanski kanton.

Ukoliko načelnik Imamović ne postupi odmah u skladu sa obavezama koje proizlaze iz stečenih prava heroja Haračić Edina, odnosno ukoliko u skladu sa zahtjevom BOSS-a i preporukom opštinskog Odbora za zaštitu ljudskih prava ne obezbijedi zamjenu za sramno oduzeti stan, BOSS će pokrenuti mehanizme zaštite Haračićevih prava putem Opštinskog vijeća, Skupštine TK, Parlamenta FBiH i svih institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

 

8.9.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2003. – u povodu odluke Parlamenta FBiH, da usvoji izmjenu Zakona o PIO

Press konferencija

u povodu odluke Parlamenta FBiH, da usvoji izmjenu Zakona o PIO koju je u parlamentarnu proceduru uputio federalni poslanik Mirnes Ajanović – u cilju omogućavanja da se penzije usklađuju sa rastom plata

BOSS je putem današnje press konferencije informisao javnost, da je federalni poslanik Mirnes Ajanović, nakon pet godina političke borbe, uspio usvojenom izmjenom člana 51. dokazati da je Zakon o PIO u suprotnosti sa Ustavom, te da su kršena stečena prava penzionera. Pravna argumentacija Mirnesa Ajanovića bila je presudna da Parlament FBiH usvoji zakonsku izmjenu predloženu od strane BOSS-a, kojom se vraćaju stečena prava penzionera – i omogućava da se penzije usklađuju sa rastom plata.

BOSS je ogorčen što zakon nije usvojen u formi Prijedloga, kako bi mogao odmah stupiti na snagu, već je zbog sramne opstrukcije Stranke penzionera/umirovljenika – usvojen kao Nacrt, zbog čega će, ukoliko ne bude novih opstrukcija, morati proći nepotrebnu dodatnu parlamentarnu proceduru, kojom se stupanje na snagu zakona – prolongira za sljedeću godinu.

Takođe, odgovornost za prolongiranje usklađivanja penzija sa rastom plata snosi i FTV, koja je neemitovanjem prijenosa parlamentarne rasprave od suštinskog značaja za građane, ponovo omogućila da nesavjesni poslanici, oslobođeni kritičkog suda javnosti – mogu opstruirati donošenje zakonskih rješenja u interesu građana.

 

5.9.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2003. – u povodu otvorenog poziva BOSS-a poslanicima Parlamenta FBiH

Press konferencija

u povodu otvorenog poziva BOSS-a poslanicima Parlamenta FBiH – za suprotstavljanje nagrađivanju Banja Luke i Republike Srpske za ratni zločin i genocid, te da podrže usvajanje zakona kojim bi rast plata pratio rast penzija

 

BOSS poziva poslanike Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, da na sutrašnjoj sjednici podrže inicijativu BOSS-a za suprotstavljanje nagrađivanju Republike Srpske za ratni zločin i genocid, te davanju najjačih finansijskih mehanizama za kontrolu opstojnosti države u ruke SDS-u, osvjedočenom neprijatelju svakog zajedništva na prostoru BiH i šire. BOSS upozorava da su poslanici federalnog Parlamenta obavezni da se suprotstave očitom dogovoru SDS-a, SDA, Stranke za BiH i SDP-a, koji odbijanjem da Uprava za indirektno oporezivanje bude locirana u glavnom gradu BiH, podržavaju antibosansku politiku instaliranja tzv. carinske reforme.

U skladu sa obavezama preuzetim Protokolom o saradnji sa Udruženjem penzionera/umirovljenika, BOSS poziva poslanike da podrže Prijedlog zakona federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, u cilju ukidanja diskriminirajućeg člana 51. Zakona o PIO, kako bi penzionerima konačno bilo vraćeno oduzeto stečeno pravo, da rast plata prati i rast penzija – čime bi se Vlada zakonski obavezala da obezbijedi adekvatna sredstva za isplatu zaostalih i uvećanih penzija.

Takođe, neophodno je da Parlament usvoji i ponovljeni zahtjev poslanika Mirnesa Ajanovića – da se poništi odluka o povećanju primanja poslanika, sve dok Parlament ne primora Vladu da obezbijedi prihvatljiv ekonomski i socijalni status za sve građane.

 

1.9.2003

28.08.2003. – u povodu zahtjeva federalnog poslanika

Vanredna press konferencija

u povodu zahtjeva federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića Nezavisnoj sudskoj komisiji OHR-a i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH – za sprječavanje diskriminacije radnika od strane sudija

Predstavnici BOSS-a USK su putem današnje vanredne press konferncije prezentirali zahtjev federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, kojim se od Nezavisne sudske komisije OHR-a i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH – traži pokretanje istrage protiv predsjednice Općinskog suda Bihać – zato što je odugovlačenjem izdavanja privremene mjere pečaćenja “Žitoprerade” ugrozila zdravlje i živote radnika koji štrajkuju glađu, te se očito stavila u funkciju političkog arbitra a ne u funkciju organa koji provodi zakon.  

Nezavisna sudska komisija OHR-a i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH su obavezni,          da efikasnom sudskom zaštitom i provedbom vladavine zakona od strane Suda – spriječe mogućnost lažiranja materijalnih činjenica u cilju prikrivanja privatizacijske pljačke, od strane vladajućih stranaka USK i njihovih saradnika.

Vijeće je u skladu sa zakonom obavezno spriječiti sudove da rade u korist stranaka na vlasti, tako što će monitoringom sudskih procesa do donošenja zakona o reviziji pljačkaške privatizacije – i u drugim slučajevima onemogućiti odugovlačenje kojim se od strane sudija vrši diskriminacija i ugrožavanje zdravlja i života radnika, istaknuto je u zahtjevu predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića.

 

28.8.2003.