01. decembar 2004.

u povodu 1. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv AIDS-a

U povodu 1. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv AIDS-a, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ističe da aktuelna politika ne poduzima adekvatne mjere kako bi se zaštitili građani i pored stravičnih posljedica zbog sramne trgovine bijelim robljem i prostitucije. Kao ilustracija negativnog odnosa politike prema opasnosti od AIDS-a može poslužiti višegodišnji indolentni odnos aktuelne vlasti i opozicije prema Programu BOSS-a za borbu protiv AIDS-a, prezentiranom još 1997. godine, kojim bi se građani na adekvatan način zaštitili od opake bolesti koja već uzima svoj tragični danak u BiH. Za razliku od političara koji su ponovo odabrali šutnju kao slijepi put, jedino su informativne kuće upozorile javnost na opasnost od AIDS-a. Parlamentarna skupština BiH dužna je usvojiti adekvatan program mjera u borbi protiv trgovine ženama, prostitucije i AIDS-a – jer okretanje glave u stranu nije i ne može biti u interesu zdravstvene bezbjednosti građana, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.