03. decembar 2004.

u povodu zahtjeva federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića premijeru Ahmetu Hadžipašiću da obezbijedi konsenzus ministara Vlade FBiH za usvajanje zakona o reviziji privatizacije u Domu naroda Parlamenta FBiH

Federalni poslanik Mirnes Ajanović upozorava premijera Ahmeta Hadžipašića da je dužan poduzeti sve neophodne mjere u cilju postizanja punog konsenzusa ministara u Vladi FBiH, kako bi isti putem svojih stranka koje čine većinu u Domu naroda Parlamenta FBiH – obezbijedili da se usvoji zakon o reviziji privatizacije.

Presuda Kantonalnog suda Sarajevo od dvije godine zatvora protiv aktuelnog direktora “Fabrike duhana” Sarajevo Šefika Loje zbog zloupotrebe položaja – obavezuje premijera Hadžipašića na poduzimanje adekvatnih mjera i donošenje zakonskih propisa kojim će se zaštiti radnička imovina i onemogućiti da osobe osuđene za nezakonito raspolaganje i korištenje imovine imaju priliku da zadržavanjem funkcija pokrivaju nezakonite radnje.