01. oktobar 2005.

u povodu 10 godina “Dnevnog avaza”

Uz iskrene čestitke za deset godina postojanja “Dnevnog avaza”, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je istakao da izrazito optimistički djeluje na sve nas činjenica da nešto u BiH može biti po evropskim standardima, da može biti ekonomski samoodrživo i da može napredovati. “Dnevni avaz” je dokaz da takav ekonomski subjekt može postojati, primjer brige za javnost i opomena političarima kako se brine o interesima javnosti, kao i primjer davanja mogućnosti svima da imaju kontakt sa javnošću, ali i građanima da saznaju kakvi su svi koji se nalaze na odgovornim položajima.

I pored svih pokušaja kompromitovanih političara da blokadom slobode govora i gušenjem “Dnevnog avaza” zavlada informativni mrak, građani su prepoznali istinu. Tiraž od 100.000 primjeraka koji pročita pola miliona ljudi, dokazuje da je Avaz moćniji od bilo kojeg medija, obzirom da je u mnoštvu medija upitno šta će se gledati ili čitati, dok se “Dnevni avaz” svako jutro obavezno pročita.