04. novembar 2005.

u povodu neopravdanog smanjenja plaća policajcima u Federaciji BiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović dostavio je zahtjev predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u kojem traži intervenciju prema federalnoj Vladi kako bi se izmijenila Uredba o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika, i time spriječilo potpuno neopravdano i apsurdno smanjenje plaća policajcima.

Neshvatljivo je da se Vlada Federacije BiH umjesto za sasvim opravdano povećanje plaća policajcima – odlučila za izrazito smanjenje plaća i pored činjenice da se policajci u vršenju svoje dužnosti zaštite bezbjednosti građana kontinuirano nalaze na udaru političke mafije, kao što je slučaj sramne odmazde prema pripadnicima specijalne policije. Vlada Federacije BiH je dužna ispoštovati zahtjeve Uprave policije MUP-a FBiH, Unije samostalnih sindikata policije, Sindikata službenika MUP-a, kao i Upravnog odbora policije FBiH, kojim se smatra neprihvatljivim smanjenje plaća policajcima. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je najavio da će tražiti uvrštavanje u dnevni red prve naredne sjednice Parlamenta Federacije BiH zahtjeva za poništavanje sporne Uredbe Vlade, ukoliko se odmah ne pristupi izmjeni odluke o sramnom smanjenju plaća policajcima.