04.04.2014.

Izvještaj sa press konferencije

u povodu aktivnosti koje trebaju rezultirati obezbjeđenjem uslova za ekonomski razvoj opština u BiH

BOSS Logo

Na tematskoj sjednici tuzlanskog Vijeća na inicijativu i Kluba vijećnika BOSS-a razmatrani su pravci ekonomskog razvoja Opštine i tom prilikom je usvojeno više desetina kvalitetnih prijedloga, koji mogu poslužiti kao dobar osnov za ekonomski prosperitet svih opština u BiH, istakao je vijećnik i član Glavnog odbora BOSS-a Edim Kadić. Nakon što stručna služba Vijeća izvrši izdvajanje brojnih prijedloga iz vijećničkih diskusija, a koji se odnose i na zahtjeve za izmjenu zakona koji predstavljaju prepreku otvaranju radnih mjesta i poslovanju domaćih i stranih firmi, tražiće se od nadležnih organa na svim nivoima vlasti prioritetno poduzimanje potrebnih mjera. Na prijedlog Mirnesa Ajanovića usvojena je i osuda kontinuiranih istupa Milorada Dodika o otcjepljenju RS-a iz BiH, koji su štetni ne samo političkim nego i ekonomskim interesima države – jer destimulišu domaće i strane investitore, pa se traži od EU i OHR-a da konačno poduzmu mjere kako bi se zaustavile protudržavne aktivnosti.

04.04.2014.