09.04.2014.

Saopštenje za javnost

u povodu podrške građanima uposlenim na gradskoj pijaci koji pred zgradom Opštine Živinice traže prava na radBOSS - Zivinice

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović posjetio je (jučer) oko dvije stotine građana koji pred zgradom Opštine Živinice putem demonstracija traže ispunjenje svojih prava na rad na gradskoj pijaci. Nakon što su od strane građana prezentirane činjenice zbog kojih im je onemogućeno da rade, Mirnes Ajanović je od nadležnih opštinskih organa zatražio kompletnu dokumentaciju vezanu za predmetni slučaj. Poslije dogovora sa načelnikom Hasanom Muratovićem, Mirnes Ajanović je održao sastanke sa šefom Službe za prostorno planiranje i komunalne poslove Enesom Glavinićem i direktorom JP “Komunalno” Živinice Rizom Salihovićem, na kojim su prisustvovali i predstavnici građana. Uvidom u kompletnu dokumentaciju vezanu za predmetni slučaj, i nakon određenih pravnih konsultacija, doneseni su zaključci na koji način djelovati kako bi se što prije ostvarila prava građana. Dogovoreno je sa načelnikom Muratovićem i nadležnim izvršnim organima da će se u roku od dva dana od strane Opštine Živinice izvršiti potrebne upravne radnje, kako bi se Federalno ministarstvo trgovine u upravnom postupku moglo što prije izjasniti u cilju zaštite prava građana.

09.04.2014.