05. avgust 2004.

u povodu radnog sastanka Opštinskog odbora BOSS-a sa kandidatima BOSS-a za OV Lukavac

Predsjednik Opštinskog odbora BOSS-a Lukavac i nosilac kandidatske liste za OV Lukavac Džems Sulejamangić, jučer je održao radni sastanak sa svih 29 kandidata BOSS-a za Opštinsko Vijeće Lukavac, koji su tom prilikom i zvanično preuzeli obavezu da će zastupati programska načela BOSS-a, odnosno da će ulaskom u OV Lukavac aktivno i kontinuirano zastupati interese svih građana Lukavca, bez obzira kojoj mjesnoj zajednici pripadaju.

Na jučerašnjem radnom sastanku kojem je prisustvovao i predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, najavljeno je da će narednih dana biti održani radni sastanci sa ostalim opštinskim odborima BOSS-a, kako bi i kandidati za ostala opštinska vijeća preuzeli zaduženja koja se odnose na provođenje programskih načela BOSS-a.