09. avgust 2004.

u povodu istrage Regulatorne agencije za komunikacije, zbog žalbe na diskriminatorski odnos FTV-a prema izbornim aktivnostima BOSS-a

BOSS je od strane Regulatorne agencije za komunikacije obaviješten, da je Agencija bez odlaganja, uzela u razmatranje BOSS-ovu žalbu na diskriminatorski odnos FTV-a prema izbornim aktivnostima BOSS-a, obzirom da je u žalbi navedeno da je FTV onemogućio ustavno i zakonsko pravo BOSS-a na nesmetanu i necenzurisanu komunikaciju sa biračima u izbornoj kampanji.

BOSS je CRA-u uputio dopunu žalbe protiv FTV-a, obzirom da je FTV jedina medijska kuća koja nije emitovala nijedno saopštenje BOSS-a – sa nesuvislim obrazloženjem da zahtjevi za zabranu SDS-a nisu izborna aktivnost. Istovremeno FTV emituje saopštenja drugih stranaka, iako ista očigledno nisu izborna aktivnost, već su, kao u (jučerašnjem) primjeru SDP-a, čisto prepucavanje između sadašnjih i bivših članova ove stranke oko imovine bivšeg Saveza komunista, koja u višepartijskom sistemu svakako mora biti oduzeta SDP-u i vraćena građanima.