05. septembar 2005.

u povodu zahtjeva BOSS-a za otvaranje državnog računa za pomoć stradalima u Nju Orleansu

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je uputio zahtjev predsjedavajućem Vijeća Ministara BiH Adnanu Terziću za otvaranje državnog računa za pomoć stradalim u Nju Orleansu.

Sjedinjene Američke Države su oduvijek bile prijatelj Bosne i Hercegovine, što je dokazano zaustavljanjem agresije, bombardovanjem Karadžićevih artiljerijskih položaja, potpisivanjem mira, kao i Rezolucijom Kongresa i Senata o izvršenom genocidu i agresiji na BiH, kojom je istaknuto da je nacionalni interes Amerike i Ujedinjenih nacija kažnjavanje odgovornih za genocid i zaštita nezavisnosti i teritorijalnog integriteta BiH. Građani Bosne i Hercegovine nisu u stanju pružiti adekvatnu pomoć stradalima u Nju Orleansu, ali će i simbolična državna podrška biti primjer svim zemljama da su dužne međusobno se pomagati.