06. septembar 2005.

u povodu zahtjeva da se u dnevni red vanredne ili u nastavku redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH uvrsti tačka kojom bi se izrazila podrška zahtjevu Saveza nezavisnih sindikata BiH za uvođenje direfencirane stope PDV-a, kako bi od poreza bili oslobođeni svi proizvodi koji nisu bili oporezivani

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović dostavio je predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zahtjev da se u vanrednu ili u nastavku redovne sjednice Parlamenta uvrsti tačka kojom bi se izrazila podrška zahtjevu Saveza nezavisnih sindikata BiH za uvođenje direfencirane stope PDV-a, kako bi od poreza bili oslobođeni svi proizvodi koji nisu bili oporezivani.

Obzirom da je i Savez nezavisnih sindikata BiH upozorio da će jedinstvena stopa PDV-a rezultirati izrazitim ugrožavanjem standarda građana, koji su već na rubu egzistencije, te da su najavljeni javni protesti i demonstracije – neophodno je da se zbog alarmantne situacije koja je prouzrokovana i drastičnim rastom cijena goriva – izrazi puna podrška Savezu nezavisnih sindikata BiH za uvođenje diferencijalne stope PDV-a.

Parlament FBiH je dužan insistirati da se iz Zakona o PDV-u izuzmu sve vrste do sada neoporezovanih prehrambenih proizvoda i lijekova, te štampanje i izdavanja udžbenika i novina, kako je to prije nekoliko mjeseci predloženo diferenciranom