06. april 2005.

u povodu odgovora Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na urgenciju Mirnesa Ajanovića za ispunjenje zahtjeva Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan”

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odgovorilo je na urgenciju federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića za ispunjenje zahtjeva Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan”. U odgovoru je naznačeno da je za sutrašnju sjednicu Vlade Federacije dostavljen usvojeni Nacrt zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i članova njihovih porodica, kako bi Vlada mogla utvrditi Prijedlog zakona i isti odmah dostaviti u parlamentarnu proceduru. U tekst zakona, kako je navedeno od strane ministra Ibrahima Nadarevića, unesena su taksativno nabrojana ratna odlikovanja i priznanja, te je dostavljen prikaz potrebnih finansijskih sredstava na osnovu podataka kantonalnih ministarstava. Takođe, Ministarstvo je obezbijedilo potrebna mišljenja Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije, te federalnih ministarstava finansija i pravde, kako je to naloženo zaključcima oba doma Parlamenta Federacije BiH.