07. oktobar 2005.

u povodu prikrivanja činjenica o afirmisanju optuženih za počinjene ratne zločine od strane urednika IP-a JP RTVTK Jasne Kapetanović

Bosanska stranka izražava ogorčenje zbog činjenice da je urednik Informativnog programa Javnog preduzeća RTVTK Jasna Kapetanović naložila da se prikriju dokazi o monstruoznom afirmisanju optuženog za ratne zločine Dominika Ilijaševića, od strane urednika “Slobodne Bosne” Senada Avdića.

Skandalozna je činjenica da je Jasna Kapetanović nakon uvida u materijal sa press konferencije BOSS-a, koji je pripremljen od strane ekipe RTVTK – naložila skidanje priloga iz informativnog programa, kako bi se od javnosti sakrili podaci o zloupotrebi časne novinarske profesije od strane Senada Avdića i “Slobodne Bosne”, u cilju stravičnog afirmisanja optuženog za počinjene najsvirepije ratne zločine.

BOSS će od Uređivačkog vijeća i Nadzornog odbora, putem Skupštine TK kao osnivača RTVTK – zatražiti izjašnjenje o prikrivanju činjenica o počinjenim monstruoznim ratnim zločinima nad civilima i sramnoj afirmaciji optuženih za ratne zločine, posebno zbog činjenice da su brojni lokalni demokratski mediji građanima prezentirali kompletnu informaciju.