11. april 2005.

u povodu odgovora predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Muhameda Ibrahimovića na zahtjev federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića da se u dnevni red sutrašnje sjednice Parlamenta uvrsti Prijedlog zakona o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i njihovih porodica

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Muhamed Ibrahimović, dostavio je odgovor federalnom poslaniku Mirnes Ajanović na zahtjev da se u dnevni red sutrašnje sjednice uvrsti Prijedlog zakona o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica, a u cilju ispunjenja opravdanih zahtjeva heroja odbrane Bosne i Hercegovine od agresije.

U dopisu je naznačeno da Vlada Federacije BiH još uvijek nije dostavila Prijedlog zakona, te da je predsjedavajući Predstavničkog doma uputio Vladi Federacije BiH pismo federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića sa urgencijom za dostavljanje Prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru, kako bi se zakon mogao uvrstiti u dnevni red sutrašnje sjednice.