11. juni 2004.

u povodu otvorenog poziva BOSS-a Pediju Ešdaunu, da u skladu sa svojim mandatom odmah poduzme konkretne sankcije – protiv odgovornih za višemilionsko nenamjensko trošenje javnih prihoda

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, pozvao je visokog predstavnika Pedija Ešdauna, da kao najuticajniji faktor u BiH, ne čekajući ponedjeljak za uspostavu pravne države, odmah poduzme mjere – kako bi se sankcionisanjem odgovornih za višemilionsko nenamjensko trošenje javnih prihoda – konkretno zaštitili interesi građana, te u cilju adekvatnih budućih revizija, spriječila odmazda vlasti prema revizorima.

Mandat visokog predstavnika u BiH, obavezuje Pedija Ešdauna da u interesu građana naredi reviziju i na nižim nivoima, posebno u opštinama, gdje se načelnici, kako je poznato, ponašaju kao članovi državnog Predsjedništva, trošeći novac poreskih obveznika na opremanje luksuznih kabineta i kupovinu skupocjenih automobil.