14. juni 2004.

u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentu FBiH, za uvođenje dvogodišnjeg moratorija na služenje vojnog roka – kako se ne bi dogodilo da odbrana BiH zavisi od Vojske Republike Srpske

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, ponovo je u parlamentarnu proceduru uputio poslovničku Inicijativu kojom se od Parlamenta FBiH traži, da se na narednoj sjednici donese obavezujuća odluka – da Vlada FBiH, u roku 15 dana pripremi izmjenu Zakona o odbrani, u cilju uvođenja dvogodišnjeg moratorija na služenje vojnog roka u Vojsci FBiH.

Nepovoljna ekonomska situacija u Federaciji, koja se posebno odražava na Vojsku FBiH zbog alarmantne mogućnosti raspuštanja i profesionalnog vojnog sastava, obavezuje Parlament na urgentno donošenje konkretnih odluka, kako se ne bi dogodio nedopustiv apsurd – da odbrana Bosne i Hercegovine zavisi od Vojske Republike Srpske, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.