11. mart 2005.

u povodu pregovora entitetskih vlada o nametanju obaveze federalnom Fondu PIO za isplaćivanje penzija penzionerima Republike Srpske

U povodu pregovora entitetskih ministara o nametanju obaveze federalnom Fondu PIO za preuzimanje isplaćivanja penzija za 20.000 penzionera Republike Srpske, zbog čega bi penzije u Federaciji bile izrazito smanjene, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je upozorio premijera Hadžipašića da je Parlament obavezao Vladu da ne potpisuje nikakve sporazume koji će rezultirati smanjenjem penzija i ugrožavanjem statusa penzionera.

Bosanska stranka je upozorila Vladu Federacije da je 27. jula prošle godine Parlament na prijedlog federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića obavezao Vladu da je dužna djelovati isključivo u skladu sa Program mjera za poboljšanje socijalnog statusa penzionera/umirovljenika u Federaciji.