23. mart 2005.

u povodu imenovanja Dragana Božanića na mjesto ambasadora

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da su Predsjedništvo BiH i Parlamentarna skupština BiH dužni ukinuti nemoralnu odluku ministra Mladena Ivanića da se Dragan Božanić imenuje na mjesto ambasadora. Predsjednik BOSS-a podsjeća da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije 28. oktobra prošle godine, na prijedlog Kluba BOSS-a usvojio preporuku Predsjedništvu BiH da ne vrši imenovanje Dragana Božanića na mjesto ambasadora, obzirom da se radi o osobi koja je za vrijeme agresije na BiH bila šef kabineta i portparol ratnog zločinca Radovana Karadžića. Parlament Federacije je upozorio Predsjedništvo BiH da je Dragan Božanić raspirivao mržnju protiv nesrpskih naroda i time direktno poticao izvršenje ratnih zločina i genocida.