11.04.2014.

Press konferencija

u povodu prezentacije raspodjele sredstava dobijenih po osnovu PDV-a, a kao dodatan dokaz obaveze smanjenja ovlasti kantonima kako bi se izbjegao ekonomski kolaps opština

BOSS Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović prezentirao je raspodjelu sredstava dobijenih po osnovu PDV-a, a kao dodatan dokaz obaveze smanjenja ovlasti kantonima kako bi se izbjegao ekonomski kolaps opština. Prema posljednjim podacima Uprave za indirektno oporezivanje ostvareno je pet milijardi KM za 2013. godinu po osnovu PDV-a. Od tih sredstava za entitete je dodijeljeno 4,1 milijarda KM, za Federaciju BiH 2,6 milijardi KM, za kantone 1.1 milijarda KM, dok se za sve za sve opštine u Federaciji izdvaja 180 miliona KM. Dakle, iz ukupnih sredstava PDV-a namijenjenih za Federaciju, nakon isplate vanjskog duga od 500 miliona KM, za opštine se izdvaja tek 8,4 odsto, dok se za opštine u RS-u izdvaja 24 odsto. Navedeno dokazuje obavezu smanjenja ovlasti kantonima i prenošenje u nadležnost opština, te obavezu smanjenja ministarstava njihovim objedinjavanjem, kako bi se odmah mogle ostvariti višemilionske uštede i načinili prvi konkretni koraci ka smanjenju broja kantona a zatim i njihovom ukidanju, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

11.04.2014.