12. oktobar 2004.

u povodu prolongiranja izjašnjavanja Vlade FBiH o Prijedlogu izmjene zakona o PIO, kojim se vrši usklađivanje penzija sa rastom plata

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava Vladu Federacije BiH da se prolongiranjem izjašnjavanja o Prijedlogu izmjene zakona o Penzijsko-invalidskom osiguranju nastavlja dalje opstruiranje stečenih prava penzionera. BOSS podsjeća federalnu Vladu da nema pravo opstruirati odluku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije, koji je još prošle godine prihvatio Nacrt Zakona o PIO federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, u cilju izmjene člana 51. i usklađivanja penzija sa rastom plata.