13. juni 2005.

u povodu prijedloga visokom predstavniku u BiH da od zvaničnika Evropske unije zatraži uvođenje protektorata nad Republikom Srpskom

U povodu najavljenog sastanka visokog predstavnika i zvaničnika Evropske unije u Briselu zbog blokade provođenja reformi i poduzimanja mjera protiv vlasti RS, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović predlaže gospodinu Ešdaunu da zatraži uvođenje djelimičnog protektorata u BiH, odnosno raspuštanje Narodne skupštine Republike Srpske.

Obzirom da su građani cijele Bosne i Hercegovine postali taoci destruktivnih stranaka Republike Srpske, uvođenje protektorata nad Republikom Srpskom je jedini način da SDS, PDP i SNSD prestanu opstruirati provođenje reformi u Parlamentarnoj skupštini BiH, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.