14. juni 2005.

u povodu poziva poslanicima Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da podrže amandmane na Prijedlog zakona o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je u cilju izbjegavanja opravdanih protesta heroja odbrane BiH od agresije, pozvao poslanike Doma naroda da na sutrašnjoj sjednici podrže usvojene amandmane na Prijedlog zakona o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica, kao i da u cijelosti usvoje amandmane koje je Vlada Federacije BiH djelimično usvojila na sjednici Predstavničkog doma.

Kako bi se zakon uskladio sa opravdanim zahtjevima Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” i odlikovanih policajaca – neophodno je da Dom naroda usvoji i amandman Predstavničkog doma kojim se Zakon primjenjuje od 1. jula, jer je neprihvatljiv prijedlog Vlade Federacije da se primjena zakona odloži za narednu godinu.