13. septembar 2005.

u povodu zahtjeva opštinama u kojima se nalazi najveći broj vojnih stanova da se izjasne da li poštuju Zakon kojim je naloženo deložiranje agresorskih oficira i vraćanje stanova boračkim porodicama

Zbog birokratskih manipulacija opštinskih službi za stambene poslove i neimplementiranja Zakona kojim je naloženo deložiranje agresorskih oficira iz vojnih stanova iz kojih su po prvostepenim odlukama CRPC-a nezakonito deložirane boračke porodice, federalni poslanik Mirnes Ajanović dostavio je načelnicima opština Tuzla i Novo Sarajevo zahtjev za izjašnjenje da li postupaju po odlukama drugostepene Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica BiH – u cilju vraćanja stanova boračkim porodicama.

Obzirom da je u Tuzli i Sarajevu najveći broj vojnih stanova, zatraženi su odgovori da li opštine poštuju Zakon i obavezujuća uputstva federalne Vlade, da li postoji evidencija deložiranih boračkih porodica iz vojnih stanova, da li je izvršen povrat i koliko stanova, koliko stanova nije vraćeno i zašto – i da li su načelnici poduzeli potrebne mjere kako bi službe za stambene poslove ispoštovale Zakon.

Obzirom na transformaciju Ministarstva odbrane FBiH u narednom periodu, neophodno je da načelnici hitno dostave kompletnu dokumentaciju, kako bi federalni Parlament mogao od nadležnih pravosudnih organa zatražiti poduzimanje potrebnih mjera, jer prijeti opasnost da Federacija i pored jasne zakonske regulative izgubi oko 1.500 stanova.