19. septembar 2005.

u povodu održavanja okruglog stola u Sarajevu, putem kojeg Savez udruženja penzionera/umirovljenika upozorava na pogubnost uvođenje jedinstvene stope PDV-a i poreza na penzije

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je pozivao predstavnike svih parlamentarnih stranaka u Parlamentu Federacije BiH da u povodu održavanja današnjeg okruglog stola u Sarajevu daju podršku Savezu udruženja penzionera/umirovljenika FBiH, koji upozorava na pogubnost uvođenja jedinstvene stope PDV-a i poreza na penzije.

Generalni sekretar BOSS-a i poslanik u federalnom Parlamentu Mirjana Đorđević je u raspravi predložila da se svi predstavnici parlamentarnih stranaka obavežu da će prihvatiti amandmane na Prijedlog zakona o porezu na dohodak, kojim Vlada Federacije BiH namjerava oporezovati penzije, te time dodatno ugroziti standard penzionera koji se već nalaze na rubu egzistencije. Takođe, u skladu sa opravdanim zahtjevima Saveza udruženja penzionera/umirovljenika FBiH, neophodno je obavezati Parlament Federacije BiH da od državnog Parlamenta zahtijeva prihvatanje Prijedloga izmjene Zakona o PDV-u, kojim se predlaže uvođenje diferencijalne poreske stope, prema kojoj bi svi neoporezovani proizvodi, a posebno hrana i lijekovi – zadržali sadašnje cijene.